Közvetlenül a tartalomra
Finn Külügyminisztérium

Juha Sipilä miniszterelnök újévi köszöntője - Finn Nagykövetség, Budapest : Aktuális

FINN NAGYKÖVETSÉG, Budapest

Kelenhegyi út 16/A
1118 Budapest XI, Hungary
Tel. +36-1-279 2500
E-mail: sanomat.bud@formin.fi
Magyarul | Suomi | English | Svenska |  |  | 
Normál betűméretNagyobb betűméret
 
Hírek, 2019.01.04.

Juha Sipilä miniszterelnök újévi köszöntője

Az elmúlt esztendő az 1918-as polgárháború jegyében telt. Az év a parlamenti pártok közös nyilatkozatával kezdődött, amelyben elköteleztük magunkat a demokrácia és a jogállamiság elvei mellett, és elutasítottuk az erőszak bármiféle formájának alkalmazását a politikában. Közös reményünk volt, hogy a polgárháború emlékéve a megbékélés szellemében telik.

Reményünk valóra vált. Az emlékév egyesítette a nemzetet. Száz év elteltével végre együtt tudtunk gyászolni bosszú és keserűség érzése nélkül. A kutatások értékes, új adalékokkal gazdagították az 1918-as évre vonatkozó ismereteinket.

A pártvezetők közös állásfoglalásában arra is ígéretet tettünk, hogy gondját viseljük a finn jogállamiságnak, amely a törvények tiszteletben tartásán és a független igazságszolgáltatási rendszeren alapul. Hangsúlyoztuk, hogy Finnországban senki sem veheti saját kezébe az igazságszolgáltatást.

Az elmúlt hetek oului hírei kapcsán szükségesnek tűnik, hogy felidézzük a jogállamiság alapelveit. A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények az állampolgárok körében megdöbbenést és haragot keltettek.

Elsősorban minden ide érkezőnek be kell tartania Finnország törvényeit, és tiszteletben kell tartania minden egyes ember sérthetetlenségét. Ebből nem engedünk egy jottányit sem. A bűncselekmények elkövetőit a jogállamiság elvei szerint felelősségre vonjuk. A súlyos bűncselekmények ráadásul negatívan befolyásolják az állandó tartózkodási engedély megszerzését.

Másrészt hangsúlyozni kell, hogy a bűncselekményeket ebben az esetben is egyének, nem lakossági csoportok követték el. A rendőrség felderít, a független igazságszolgáltatás ítélkezik. Kérem, hogy a történteket ne gyűlöletkeltésre használják a bevándorlók vagy külföldi hátterű személyek ellen. Emlékeztetek rá, hogy az önbíráskodás ugyanúgy bűncselekménynek számít egy jogállamban, mint a gyűlöletbeszéd.

A gazdaságban az elmúlt esztendő a határozott növekedés harmadik éve volt. A növekedésnek köszönhetően a foglalkoztatottság olyan mértékben javult, hogy a kormányzati ciklusban csaknem 130 000 új munkahely jött létre. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjenek a jövedelmi és társadalmi különbségek.

A foglalkoztatottság az idén elérte a 72 százalékot. A kormány teljesítette célkitűzését. Különösen annak örülök, hogy a hosszú távú munkanélküliség a felére csökkent. A jóléti társadalom biztosítása megköveteli, hogy a fejlődés jó irányban haladjon tovább. A következő kormányzati ciklusban a munkába járók arányát 75 százalékra kell emelni. Ehhez folytatnunk kell a céltudatos reformpolitikát, például meg kell könnyítenünk a csökkent munkaképességűek munkába való visszatérését.

A nemzetközi gazdaság húzóereje gyorsítja a növekedést. A növekedéshez azonban céltudatosságra és együttműködésre volt szükség a hazai gazdaságban. Döntő szerepe volt a 2016-os versenyképességi szerződésnek, melyben a munkaerőpiaci szervezetek felelősséget vállaltak versenyképességünk visszaszerzéséért. Most élvezhetjük a szerződés gyümölcseit, az új munkahelyeket.

Finnország erősségei közé tartozik, hogy képes az ideológiai határokon átnyúló együttműködésre. Ezt a hagyományt a továbbiakban is érdemes ápolnunk.

Az elmúlt időszakban láthattuk annak a jeleit, hogyan ingathat meg akár stabil demokráciákat is az együttműködésre való képtelenség.

Az ideológiák kora nem múlt el, mint ahogy azt korábban jósolták. Ellenkezőleg, a demokrácia olyan erős ideológiai népmozgalmakat feltételez, melyek pártokká szerveződnek.

A pártoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megőrizzék az élő kapcsolatot az állampolgárok érzéseivel és vágyaival. Ha ez a kapcsolat megszakad, a pártok helyét más erők veszik át. Legrosszabb esetben olyan szélsőséges mozgalmakkal találkozhatunk, amelyek nyíltan becsmérlik a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok alapelveit. Ne hagyjuk, hogy a történelmi tanulságok az ilyen erők pusztító hatásairól feledésbe merüljenek!

Jövő júliusban lesz száz éve a köztársasági államforma bevezetésének. Finnország a demokratikus köztársaságot választotta a monarchia helyett. A köztársaság azt jelenti, hogy a finnek egyenrangúak, egyenjogúak a társadalomban. A köztársaság száz évvel ezelőtt a bizalom kifejezése volt az iránt, hogy a hatalom a népé, és hogy a nép képes felelősen dönteni a közös kérdésekben.

Jövő áprilisban a demokráciát ünnepeljük a parlamenti választásokkal. Itthon és a nemzetközi színtéren is nagy kihívások előtt állunk. Bízom benne, hogy becsületes választási verseny lesz, amelyben a megoldások keresésére összpontosítunk a félelmek szítása és a kölcsönös vádaskodás helyett. Hiszem, hogy a választók is osztják ezt a vágyamat.

Karácsony előtt az együttműködés bíztató példáját láthattuk, amikor egy kivételével a parlamenti pártok megegyeztek a közös klímapolitikáról. Ez erős hátteret ad nekünk a jövő év második felére az EU elnökségi feladatainak ellátásához.

2018 december 31.

(Fordította Peregi Dóra)

A beszéd angolul és finnül a Miniszterelnöki Hivatal honlapján olvasható.

Az oldal nyomtatása

Utolsó frissítés 2019.01.04.


© Finn Nagykövetség, Budapest | Kapcsolat